THÔNG BÁO
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu
 
VIDEO CLIP
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
VĂN KIỆN ĐẢNG
Skip portletPortlet Menu

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
01-TT/TU 14/05/2016 THÔNG TRI CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY Về việc lãnh đạo đại hội hội cựu chiến binh các cấp nhiệm kỳ 2017-2022
03-CT/TU 11/04/2016 CHỈ THỊ CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Nghệ An
02-NQ/TU 15/03/2016 NGHỊ QUYẾT CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH Về luân chuyển, điều động đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2016 - 2020
02-CT/TU 01/03/2016 CHỈ THỊ Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020
01 - NQ/TU 18/12/2015 NGHỊ QUYẾT CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH về Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020
05-QĐ/TU 03/11/2015 Quyết định Về chế độ khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên
86-QĐ/TU 01/06/2017 QUY ĐỊNH GIÁM SÁT TRONG ĐẢNG
12-NQ/TW 03/06/2017 Nghị quyết số 12-NQ/TW Về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước
10-NQ/TW 03/06/2017 Nghị quyết số 10-NQ/TW về Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
11-NQ/TW 03/06/2017 Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>
 
Đảng bộ tỉnh Nghệ An