THÔNG BÁO
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu
 
VIDEO CLIP
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
VĂN KIỆN ĐẢNG
Skip portletPortlet Menu

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
06-NQ/TU 14/12/2016 NGHỊ QUYẾT CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH về phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến 2025
05-NQ/TU 14/12/2016 NGHỊ QUYẾT CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH về xây dựng con người văn hóa, gia đình văn hóa Nghệ An đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển
04-TT/TU 12/12/2016 THÔNG TRI CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY về việc lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023
07-CT/TU 06/12/2016 CHỈ THỊ CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Nghệ An theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, giai đoạn 2016 - 2020
02-TT/TU 14/10/2016 THÔNG TRI CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2017 – 2022.
603-QĐ/TU 10/08/2016 QUY ĐỊNH chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An
06 - CT/TU 14/06/2016 CHỈ THỊ CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY về đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016 - 2020
527-QĐ/TU 02/06/2016 QUY ĐỊNH Về việc tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý
03-NQ/TU 29/04/2016 NGHỊ QUYẾT CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ Về tăng cường công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2016 - 2020
04-CT/TU 25/04/2016 CHỈ THỊ CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ về tăng cường lãnh đạo thực hiện công tác phân luồng, hướng nghiệp, giáo dục và đào tạo nghề học sinh sau trung học cơ sở và trung học phổ thông trên
<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>
 
Đảng bộ tỉnh Nghệ An