THÔNG BÁO
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu
 
VIDEO CLIP
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
VĂN KIỆN ĐẢNG
Skip portletPortlet Menu

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
06-TT/TU 29/11/2017 THÔNG TRI CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”
15-CT/TU 20/11/2017 CHỈ THỊ CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý nhà nước trong thực hiện các loại quỹ và các khoản huy động đóng góp của nhân dân tr
14-CT/TU 21/08/2017 CHỈ THỊ CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY về tăng cường lãnh đạo, quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Nghệ An
07-NQ/TU 16/06/2017 NGHỊ QUYẾT CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY về phương hướng, nhiệm vụ phát triển huyện Nam Đàn đến 2025, tầm nhìn đến năm 2030
12-CT/TU 29/06/2017 CHỈ THỊ CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY về tăng cường vai trò nêu gương, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cán bộ, đảng viên
07-NQ/TU 16/06/2017 NGHỊ QUYẾT CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY về phương hướng, nhiệm vụ phát triển huyện Nam Đàn đến 2025, tầm nhìn đến năm 2030
13-CT/TU 05/07/2017 CHỈ THỊ CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
11-CT/TU 09/05/2017 CHỈ THỊ CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An
10-CT/TU 03/04/2017 CHỈ THỊ CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh Nghệ An
05-TT/TU 03/03/2017 THÔNG TRI CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY về việc lãnh đạo Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023
<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>
 
Đảng bộ tỉnh Nghệ An