THÔNG BÁO
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu
 
VIDEO CLIP
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
VĂN KIỆN ĐẢNG
Skip portletPortlet Menu

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2371-QĐi/TU 30/10/2018 QUY ĐỊNH: tiêu chí, phương pháp đánh giá, xếp loại Đảng bộ Khối Doanh nghiệp
2370-QĐi/TU 30/10/2018 QUY ĐỊNH: tiêu chí, phương pháp đánh giá, xếp loại Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh
2369-QĐi/TU 30/10/2018 QUY ĐỊNH: tiêu chí, phương pháp đánh giá, xếp loại đảng bộ huyện, thành, thị ủy
2368-QĐi/TU 30/10/2018 QUY ĐỊNH: tiêu chí, phương pháp đánh giá, xếp loại đảng viên
100-KL/TU 03/07/2018 KẾT LUẬN CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH: về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và công tác đối ngoại 6 tháng đầu năm 2018, định hướng nhiệm vụ thời gian tới
143-KH/TU 25/06/2018 KẾ HOẠCH học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng
142 - KH/TU 07/06/2018 KẾ HOẠCH: tổ chức hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (giải Búa liềm vàng), lần thứ 3, năm 2018
141-KH/TU 07/06/2018 KẾ HOẠCH: thông tin, tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2018
90-KL/TU 09/04/2018 KẾT LUẬN CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH: về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và công tác đối ngoại 3 tháng đầu năm 2018, định hướng nhiệm vụ thời gian tới
1889-QĐ/TU 03/04/2018 Quy định: một số chế độ chi tiêu hoạt động của các huyện, thành, thị ủy
<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>
 
Đảng bộ tỉnh Nghệ An