THÔNG BÁO
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
MEDIA
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Văn kiện Đảng bộ tỉnh
Skip portletPortlet Menu

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
7076 -QĐ/TU 24/03/2015 Quy định quản lý, khai thác và sử dụng mạng Internet tại Cơ quan Tỉnh ủy Nghệ An
162-QĐ/TU 15/01/2016 Quyết định số 162 -QĐ/TU ngày 15 tháng 01 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
02 - NQ/TU 15/03/2016 Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Về luân chuyển, điều động đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2016 - 2020
34-KH/TU 13/10/2016 Kế hoạch Thực hiện Hướng dẫn số 04-HD/BTCTW, ngày 12/9/2016 của Ban Tổ chức Trung ương về xây dựng vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ c
36-KH/TU 20/10/2016 KẾ HOẠCH kiểm điểm tập thể, cá nhân và phân loại, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên năm 2016
5632- QĐ/TU 21/10/2014 QUY ĐỊNH Nội dung, phương pháp đánh giá phân loại Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh
5631- QĐ/TU 21/10/2014 QUY ĐỊNH Nội dung, phương pháp đánh giá, phân loại đảng bộ huyện, thành, thị
5633-QĐ/TU 21/10/2014 QUY ĐỊNH Nội dung, phương pháp đánh giá phân loại Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh
5634-QĐ/TU 21/10/2014 QUY ĐỊNH Nội dung, phương pháp đánh giá phân loại Đảng bộ Công an cấp trên cơ sở
5635-QĐ/TU 21/10/2014 QUY ĐỊNH Nội dung, phương pháp đánh giá phân loại đảng bộ Quân đội cấp trên cơ sở
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  >  >>
 
Đảng bộ tỉnh Nghệ An