THÔNG BÁO
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu
 
Video clip
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Mẫu: ĐƠN XIN PHÚC KHẢO BÀI THI
 
Mẫu: ĐƠN XIN PHÚC KHẢO BÀI THI (25/12/2018 10:49 AM)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

ĐƠN XIN PHÚC KHẢO BÀI THI

 

            Kính gửi:   Hội đồng thi nâng ngạch công chức từ chuyên viên

                              lên chuyên viên chính cơ quan Đảng, đoàn thể tỉnh Nghệ An.

 

Tên tôi là:............................................................... Nam, nữ:......................................

Ngày sinh:....................................................................................................................

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay:.......................................................................

Số báo danh:.................................................. Phòng thi:.............................................

Điện thoại liên lạc:.......................................................................................................

Tôi đã tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Nghệ An năm 2018.

Sau khi nhận được thông báo của Hội đồng thi nâng ngạch về kết quả điểm thi, kết quả điểm của từng môn của tôi như sau:

1. Môn kiến thức chung                                        : ……...... điểm.

2. Môn Chuyên môn nghiệp + Tin học:                : …….......điểm.

5. Môn Ngoại ngữ                                                          : ……........điểm.

Với kết quả điểm như trên, tôi làm đơn đề nghị Hội đồng thi xem xét chấm phúc khảo bài thi môn:

1. ..............................................................................………………………….......

2...............................................................................................................................

Tôi xin chân thành cảm ơn!

  

..............… … , ngày    tháng   …  năm 2018
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  >  >>
 
 
 
Đảng bộ tỉnh Nghệ An