THÔNG BÁO
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu
 
Video clip
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
CÔNG VĂN: V/v triệu tập công chức dự thi nâng ngạch từ chuyên viên lên chuyên viên chính
 
CÔNG VĂN: V/v triệu tập công chức dự thi nâng ngạch từ chuyên viên lên chuyên viên chính (10/12/2018 09:44 AM)

      

TỈNH ỦY NGHỆ AN

HỘI ĐỒNG THI NÂNG NGẠCH

*

Số  2133 -CV/HĐT

V/v triệu tập công chức dự thi nâng ngạch

từ chuyên viên lên chuyên viên chính

 

 

        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 


 Nghệ An, ngày 30 tháng 11 năm 2018

 

              Kính gửi:          - Các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, Ban bảo vệ                          chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh,

                              - Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh,

                              - Các huyện, thành, thị ủy.

 

 

          Thực hiện Kế hoạch số 154-KH/TU ngày 05/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính, xét thăng hạng viên chức lên hạng II cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Nghệ An năm 2018, Hội đồng thi nâng ngạch triệu tập thí sinh tham dự kỳ thi, cụ thể như sau:

          1. Đối tượng dự thi:

          Công chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính năm 2018 (Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi theo Quyết định số 2443- QĐ/TU ngày 23/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã gửi cho các đơn vị).

           2. Thời gian:

          02 ngày, ngày 15, 16 tháng 12 năm 2018 (Có lịch thi, địa điểm thi cụ thể kèm theo).

          3. Địa điểm:

          Tại Trường Đại học Vinh (Địa chỉ: số 182, đường Lê Duẩn, thành phố Vinh, Nghệ An).

          4. Lệ phí dự thi: 700.000 đồng/thí sinh (Thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC, ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).

          Lưu ý: Thí sinh phải mang theo giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác (có dán ảnh) để xuất trình khi giám thị gọi vào phòng thi.

          Hội đồng thi nâng ngạch đề nghị các đơn vị thông báo triệu tập thí sinh tham dự kỳ thi đúng thời gian quy định. Thông báo này được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Nghệ An. Địa chỉ truy cập: http://nghean.dcs.vn.

 

Nơi nhận:                               

- Như trên,

- Đ/c Nguyễn Xuân Sơn, PBT thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng thi (b/c), 

- Thành viên Hội đồng thi,

- Ban Giám sát kỳ thi,                                                  

- Cổng TTĐT Đảng bộ tỉnh (đăng tin),

- Lưu Ban Tổ chức Tỉnh ủy.                         

                              

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY

kiêm

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI

 

đã ký

 

 

Hồ Phúc Hợp

 

 

  

                               

                                                          


 


TỈNH ỦY NGHỆ AN

HỘI ĐỒNG THI NÂNG NGẠCH

*

 

        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 


 Nghệ An, ngày 30 tháng 11 năm 2018

 

 

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

tổ chức thi nâng ngạch công chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2018

(Kèm theo Công văn số 2133-CV/HĐT, ngày 30/11/2018 của Hội đồng thi)

-----

 

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Ghi chú

Ngày 15/12/2018

Buổi sáng

- 7h30' - 8h00'

Thí sinh có mặt để làm thủ tục dự thi, đóng lệ phí thi.

Hội trường tầng 8, Nhà điều hành,

 

8h00' - 9h30'

Khai mạc kỳ thi; Phổ biến nội quy, quy chế thi; Hướng dẫn thi thực hành trên máy tính.

9h30' - 10h00'

Xem số báo danh, địa điểm thi

 

 

Buổi chiều

14h00' - 15h00'

Thi trắc nghiệm môn Chuyên môn nghiệp vụ + Tin học (thực hành trên máy tính).

Phòng máy tính, tầng 4, nhà đa chức năng

 

Ngày 16/12/2018

Buổi sáng

7h30' - 11h00'

Thi viết môn Kiến thức chung

Tầng 3, nhà A1

 

Buổi chiều

14h00' - 15h30'

Thi viết môn Ngoại ngữ

Tầng 3, nhà A1

 

 

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  >  >>
 
 
 
Đảng bộ tỉnh Nghệ An