THÔNG BÁO
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu
 
Video clip
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Mẫu: ĐƠN XIN PHÚC KHẢO BÀI THI
THÔNG BÁO: kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội 2018
CÔNG VĂN: V/v triệu tập công chức dự thi nâng ngạch từ chuyên viên lên chuyên viên chính
THÔNG BÁO: Nội dung ôn tập kỳ thi nâng ngạch công chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Nghệ An năm 2018

 THÔNG BÁO

nội dung ôn tập kỳ thi nâng ngạch công chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Nghệ An năm 2018

 
<<   <  1  >  >>
 
 
 
Đảng bộ tỉnh Nghệ An