THÔNG BÁO
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu
 
Video clip
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Nghệ An qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW
 
Nghệ An qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW (02/08/2019 08:41 AM)

Ngay sau khi Chỉ thị 38-CT/TW, ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư (khóa X) về "Đẩy mạnh công tác Bảo hiểm y tế trong tình hình mới" (gọi tắt là Chỉ thị số 38-CT/TW) được ban hành. Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy đảng các cấp đã kịp thời ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW tại các địa phương, cơ quan, đơn vị một cách kịp thời.

Công tác thông tin, tuyên truyền chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) ngày càng được đổi mới, phong phú, đa dạng về hình thức, phương tiện. Công tác quản lý nhà nước về BHYT luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện theo đúng quy định. Việc quản lý thuốc trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (KCB BHYT) được triển khai nghiêm túc, đúng quy định.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với BHYT, KCB BHYT được các cấp ủy, chính quyền quan tâm; tỉ lệ người dân hài lòng với phong cách, thái độ phục vụ của nhân viên y tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An đạt 91%; Tỷ lệ bao phủ BHYT từ năm 2009 đến năm 2018 tăng 29,7% (từ 59% năm 2009  tăng lên 88,7% năm 2018), vượt chỉ tiêu đề ra được Chính phủ giao. Sự tham gia BHYT của từng đối tượng ngày càng nhiều, đa dạng với các nhóm. Công tác KCB BHYT ngày càng được nhân dân quan tâm, số lượng KCB BHYT không ngừng tăng lên.

Công tác quản lý quỹ BHYT được thực hiện đúng quy định và công khai, minh bạch. Công tác quản lý chất lượng bệnh viện được cải thiện; Chú trọng giáo dục nâng cao đạo đức nghề nghiệp thông qua nhiều khóa học quản lý bệnh viện, kỹ năng giao tiếp được tổ chức tại các bệnh viện, ngăn chặn các biểu hiện tỏ thái độ phân biệt trong ứng xử với người KCB BHYT. Phát hiện kịp thời và có biện pháp ngăn ngừa, khắc phục các biểu hiện lạm dụng thuốc, dịch vụ kỹ thuật cao, các dịch vụ cận lâm sàng và những biểu hiện trục lợi BHYT khác từ cả phía cán bộ y tế lẫn người bệnh.

Các cơ sở KCB đều triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong KCB và thanh quyết toán BHYT, qua đó việc quản lý KCB BHYT thuận lợi hơn, nhất là giảm thời gian chờ đợi. Hệ thống thông tin giám định BHYT giúp cho cơ sở y tế khai thác thông tin, tra cứu thẻ BHYT, lịch sử KCB của người bệnh BHYT, quản lý KCB thông tuyến và thanh toán chi phí KCB BHYT hiệu quả, kịp thời. Khuyến khích và tạo điều kiện để y tế tư nhân tham gia khám bệnh, chữa bệnh BHYT.

Kết quả, công tác KCB BHYT trong 10 năm qua tại Nghệ An ngày càng tăng về số lượng và không ngừng nâng cao chất lượng, góp phần đáp ứng nhu cầu cơ bản của người dân trong việc KCB, nhất là KCB BHYT. Số lượt KCB BHYT năm 2018 tăng 71% so với năm 2009; chất lượng KCB BHYT được quan tâm áp dụng các dịch vụ kỹ thuật cao, chuyên sâu như: Can thiệp mạch, thụ tinh trong ống nghiệm, mổ tim hở, thay khớp háng, khớp gối, phẫu thuật thần kinh sọ não, cột sống...

Công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát  việc thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW được cấp ủy, chính quyền, ngành y tế, bảo hiểm các cấp tiến hành thường xuyên: Qua 10 năm cấp tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức 06 đoàn kiểm tra, giám sát; liên ngành Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội tỉnh đã thành lập 10 đoàn thẩm định, kiểm tra công tác KCB và thanh toán KCB BHYT; BHXH tỉnh Nghệ An phối hợp với Thanh tra tỉnh thanh tra việc quản lý, sử dụng kinh phí BHYT tại các đơn vị trên địa bàn tỉnh. Ở cấp huyện, cấp ủy, chính quyền, ngành y tế, BHXH đã tổ chức hàng trăm đoàn kiểm tra, thanh tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW  tại các đơn vị trên địa bàn.

Nhờ thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động toàn dân tham gia BHYT, nên từ năm 2009 đến 2018, công tác BHXH, BHYT đã thu được nhiều kết quả quan trọng và đưa lại nhiều lợi ích thiết thực cho nhân dân góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Tuy nhiên; Công tác tuyên truyền chính sách BHYT chưa đáp ứng yêu cầu đề ra trong tình hình mới. Chất lượng KCB ở một số cơ sở y tế chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là y tế cơ sở (trạm y tế xã và một số trung tâm y tế huyện), dẫn đến tình trạng vượt tuyến khiến chi phí thanh toán đa tuyến tăng cao; tình trạng quá tải, nhất là một số bệnh viện tuyến tỉnh, bệnh viện khu vực, Bệnh viện Thành phố Vinh, đặc biệt sau khi thực hiện chính sách thông tuyến trong KCB BHYT.

Nghệ An có số bội chi quỹ, vượt dự toán Chính phủ giao nằm trong nhóm có tỷ lệ cao, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác KCB BHYT. Công tác quản lý và sử dụng quỹ BHYT có lúc, có nơi chưa thật sự hiệu quả, vẫn còn tình trạng lạm dụng, thậm chí có trục lợi quỹ BHYT.

Một số quy định về BHYT chưa phù hợp với thực tế, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan Trung ương chưa kịp thời, chưa thống nhất gây khó khăn cho địa phương trong tổ chức thực hiện

Công tác kiểm tra, thanh tra trong lĩnh vực KCB BHYT chưa được thường xuyên, có lúc có nơi chưa giải quyết dứt điểm những tồn tại, bất cập trong KCB và quản lý quỹ BHYT.

Để tiếp tục phát huy hiệu quả tinh thần của Chỉ thị số 38-CT/TW cấp ủy, chính quyền, các ngành chức năng cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây:

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác BHYT. Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị đối với công tác BHYT, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, cơ bản nhằm đảm bảo an sinh xã hội của đất nước, của địa phương. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia BHYT.

Đẩy mạnh tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa của chính sách BHYT trong hệ thống an sinh xã hội, làm cho nhân dân và người lao động hiểu được đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về chủ trương phát triển kinh tế gắn với bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống của nhân dân, để người dân thấy được quyền lợi và nghĩa vụ, trách nhiệm trong việc KCB BHYT. Nâng cao chất lượng KCB BHYT, các chế độ, chính sách BHYT, xây dựng các giải pháp đồng bộ nhằm tăng nhanh đối tượng tham gia BHYT, tiến tới BHYT toàn dân.

Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý nhà nước và bảo hiểm xã hội trong việc thực hiện chế độ, chính sách BHYT. Chỉ đạo, giải quyết kịp thời, đầy đủ các chế độ khám, chữa bệnh cho người có thẻ BHYT. Thực hiện tốt công tác quản lý đối tượng tham gia và thụ hưởng chính sách BHYT theo đúng quy định của pháp luật. Kiểm soát giá thuốc, vật tư; áp dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong quản lý khám bệnh, chữa bệnh, hạn chế đến mức thấp nhất hiện tượng lạm dụng để nâng chi phí KCB; kiểm soát chặt chẽ và giải quyết dứt điểm việc lạm dụng, trục lợi trong KCB BHYT. Dự báo, phân tích, đánh giá tình hình sử dụng quỹ BHYT để đề ra các giải pháp kiểm soát có hiệu quả hơn.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giám định và thanh quyết toán chi phí KCB BHYT theo đúng quy định, rút ngắn thời gian, giảm phiền hà cho người bệnh; kết nối liên thông giữ liệu giữa cơ sở KCB với ngành BHXH theo quy định của Bộ Y tế và BHXH Việt Nam. Thường xuyên phân tích, đánh giá tình hình KCB BHYT, chỉ định thực hiện dịch vụ kiểm tra, cấp phát thuốc, theo dõi chặt chẽ tác động của KCB thông tuyến và tăng giá dịch vụ y tế…

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách BHYT; kiểm tra việc thực hiện các quy chế chuyên môn trong khám và điều trị tại các cơ sở y tế. Động viên khen thưởng các địa phương, đơn vị thực hiện tốt và xử lý nghiêm các hành vi sai trái trong thực hiện chính sách BHYT.

 

Phạm Công Tứ

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
Đảng bộ tỉnh Nghệ An