THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu
 
Video clip
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
THÔNG BÁO: Kết quả phúc khảo bài thi của thí sinh sự thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, đoàn thể năm 2017
THÔNG BÁO: Kết quả phúc khảo xét tuyển công chức cơ quan Đảng, đoàn thể năm 2017
Mẫu: ĐƠN XIN PHÚC KHẢO BÀI THI
THÔNG BÁO: Kết quả thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, đoàn thể năm 2017
Mẫu đơn phúc khảo xét tuyển công chức
THÔNG BÁO: kết quả xét tuyển công chức cơ quan Đảng, đoàn thể 05 huyện miền núi cao năm 2017
THÔNG BÁO: Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, đoàn thể năm 2017
Đề cương thi tuyển công chức môn Tiếng Anh
THÔNG BÁO: Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự phỏng vấn, xét tuyển công chức cơ quan Đảng, đoàn thể 5 huyện miền núi cao năm 2017
THÔNG BÁO: Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, đoàn thể năm 2017
 
<<   <  1  2  3  >  >>
 
 
 
Đảng bộ tỉnh Nghệ An