THÔNG BÁO
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu
 
Video clip
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
/----------------------------------------------------------------------------2017---------------------------------------------------------------------------------/THÔNG BÁO: Kết quả điểm xét thăng hạng và thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2017
QUY CHẾ: tổ chức thi trắc nghiệm trên máy tính trong kỳ thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính năm 2017
QUY CHẾ: tổ chức thi nâng ngạch công chức trong cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội
KẾ HOẠCH: tổ chức thi nâng ngạch lên chuyên viên chính và xét thăng hạng viên chức hạng II cơ quan Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2017
Công văn số 1265 -CV/HĐT V/v triệu tập công chức dự kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2017
CÔNG VĂN: Thông báo công chức, viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi chuyên viên chính, dự xét thăng hạng năm 2017
Danh sách công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi chuyên viên chính năm 2017
Danh sách đủ điều kiện xét thăng hạng viên chức năm 2017
 
<<   <  1  >  >>
 
 
 
Đảng bộ tỉnh Nghệ An